Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีมอบเกียรติบัตร เด็กดีศรีทีปกร

พิธีมอบเกียรติบัตร เด็กดีศรีทีปกร

วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน “เด็กดีศรีทีปกร” ยอดเยี่ยม

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ศิรินาถ ไทรงาม

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เวร กรกฎาคม พ.ศ …