Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

      ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้า เพื่อจัดจำหน่ายอาหารในโรงอาหารให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จำนวน 100 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 1,800 คน โดยให้มีอาหารบริการ จัดจำหน่ายและบริการจ้างเหมาในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้

รายละเอียด คลิก ประกาศโรงอาหาร 2562

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

Check Also

ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้าน นักการ ภารโรง (คนสวน)

ประกาศรับสมัครล …