Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / วิชาการ / รายชื่อนักเรียน ม.1-6 (27 พ.ค. 62)

รายชื่อนักเรียน ม.1-6 (27 พ.ค. 62)

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 340/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนติวโอเน็ต (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำสั่งติวโอเน็ต …