Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / บริหารทั่วไป / เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

เวร สิงหาคม พ.ศ. 2562 กลางวัน1

เวร สิงหาคม พ.ศ. 2562 กลางคืน1

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อห้ …