Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาการจัดห้องเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาการจัดห้องเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาการจัดห้องเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ม.1 ห้อง 2

ม.1 ห้อง 3

ม.1 ห้อง 4

ม.1 ห้อง 5

ม.1 ห้อง 6

ม.1 ห้อง 7

ม.1 ห้อง 8

ม.1 ห้อง 9

ม.1 ห้อง 10

ม.1 ห้อง 11

 

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนท …