Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / บุคคล / หนังสือ ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21

หนังสือ ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ >>

1. ว 21-2560

2. แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ

3. คู่มือ ว21 ให้คุณครูดาวน์โหลดด้วยตนเองเนื่องจากเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ ค้นหา L-Teacher ใน google

4.ว 6538-2560 การกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

5. 22-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

6. ว 14-2561 แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบุคคล

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 071 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งค …

ปิดโหมดสีเทา