Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / วิชาการ / คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2_2562

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรม …

ปิดโหมดสีเทา