Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณีจัดสรรอัตราเพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณีจัดสรรอัตราเพิ่มเติม)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก นักการภารโรง ปีงบ67(เพิ่มเติม)

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายงานบุคคล ประชาสัมพันธ์

Check Also

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานคืนสู่เหย้า ชาวนางนวล

คำสั่ง แต่งตั้ง …

ปิดโหมดสีเทา