Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

1. คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

2. การใช้งาน SCSS-ครูที่ปรึกษา-2023

3. ขั้นตอนเยี่ยมบ้าน

4.บันทึกข้อความรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

5.แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

6.แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

7.แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน-โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-2566

8.แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน-โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-2566

9.ปกเยี่ยมบ้าน ม.ต้น

10.ปกเยี่ยมบ้าน ม.ปลาย

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About นฤมล สาริขา

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา