Breaking News
Home / บุคคล / เรื่อง รายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

เรื่อง รายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

14-ประกาศดีเด่นและดีมาก-1 ต.ค. 66

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายงานบุคคล ประชาสัมพันธ์

Check Also

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์

คำสั่งจ้างลูกจ้ …

ปิดโหมดสีเทา