Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ระบบสารสนเทศสำหรับครู โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ระบบสารสนเทศสำหรับครู โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1


ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1


ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Isara See

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา