Home / ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคล

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 64)

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบ …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำสั่ง-แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเ …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบครึ่งปีหลัง(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)

แฟ้มเอกสาร

คำสั่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ( …

Read More »