Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คำสั่ง-แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเ …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบครึ่งปีหลัง(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)

แฟ้มเอกสาร

คำสั่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ( …

Read More »

หนังสือ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การประเมินผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.ว 6-2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคร …

Read More »