Home / บุคคล / แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบครึ่งปีหลัง(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบครึ่งปีหลัง(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)

คำสั่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 (1 เม.ย.63-30 ก.ย.63)

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบุคคล

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

สอบถามผ่าน Face …