Home / ข้อมูลทั่วไป / คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีวางเสาเอกวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีวางเสาเอกวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่

!!!!คำสั่งพิธีลงเสาเอก 63

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

คู่มือและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 คู่มือและแผนเผ …