Home / เอกสารคำสั่ง / คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

คำสั่ง-กอ.รมน.

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบุคคล

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

สอบถามผ่าน Face …