Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ช่างทั่วไป

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ช่างทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างตำแหน่ง ช่างทั่วไป

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบุคคล

Check Also

คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่งแต่งตั้งค …