Home / บริหารทั่วไป / คำสั่งที่ 361/2563แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการช่วงปิดภาคเรียนในช่วงเวลากลางวัน

คำสั่งที่ 361/2563แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการช่วงปิดภาคเรียนในช่วงเวลากลางวัน

คำสั่งที่ 361 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการช่วงปิดภาคเรียนในช่วงเวลากลางวัน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เวร กันยายน พ.ศ …