Home / กิจการนักเรียน / คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือนธันวาคม ภาคเรียนที่2/2563

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือนธันวาคม ภาคเรียนที่2/2563

 

คำสั่ง-แต่งตั้้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2563

ตารางเวรประจำวันธันวาคม63

 

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เวร กันยายน พ.ศ …