Home / บริหารทั่วไป / คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส เขตพื้นที่รับผิดชอบ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส เขตพื้นที่รับผิดชอบ

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม-5ส-เขตพื้นที่รับผิดชอบ

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เวร กันยายน พ.ศ …