Home / บุคคล / หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

การประกันคุณภาพภายใน สพฐ

ประกาศรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 1 (29 หลักสูตร) ความเสี่ยงภัยพิบัติ

ประกาศรับรองหลักสูตร ปี 63 ครั้งที่ 2 (74 หลักสูตร) Coding 50-51

ดูเพิ่มเติม คลิก >>

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบุคคล

Check Also

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากก.ค.ศ.

หลักสูตรที่ได้ร …