Home / กิจการนักเรียน / คำสั่งที่ 395 แต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่ 395 แต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่ 395-ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2563- –

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เวร กันยายน พ.ศ …