Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

เรื่อง การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ดาวโหลดเอกสารแนบ

[3d-flip-book mode=”fullscreen” id=”13306″][/3d-flip-book]

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Isara See

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 107/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์, นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งผ …