Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

 

header_sm-sni1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1)
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

 

>>สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1]

>>สรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1]

>>สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 107/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์, นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งผ …