Home / บุคคล / ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน

ดร.พิมลรัตน์ โสธารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
หมายเลขโทรศัพท์ 077 – 425470

นางสุภาภรณ์ บุตรหมีน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ 081-081-3899

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About วรัญญู ทองถึง

Check Also

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว9/2564”

คำสั่งโรงเรียนท …