Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / วิชาการ / การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 335/2563 เรื่อง การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนตามห้องสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่งที่ 361/2563แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการช่วงปิดภาคเรียนในช่วงเวลากลางวัน

คำสั่งที่ 361 แ …