Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น  สาขาปฐมวัย  รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 คน  ได้แก่ นางสาวทิพย์ ดาวัลย์  เค้าอนุรักษณ์ นักเรียนชั้น ม.6/3  นางสาวอรจิรา  บัวจันทร์  นักเรียนชั้น ม.6/3   นางสาวสุภาวดี  รุ่งเรือง  นักเรียนชั้น ม.6/3 และนางสาวเจนจิรา  ชูเชิด  นักเรียนชั้น ม.6/2  ด้วยความยินดียิ่ง
สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ไอซีที

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาพลศึกษา

รายชื่อผู้มีสิท …