Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

กิจกรรม 5 ส

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายอาวุธ จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมมอบรางวัลให้แก่นักเรียน ในการร่วมกิจกรรม “ขวดแลกแต้ม” ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของ กิจกรรม 5 ส ช่วยให้เด็กรู้จักแยกขยะ เป็นการสร้างวินัยในตนเอง อีกทั้งยังเป็นการลดขยะในโรงเรียน ทำให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม โดยนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนจะนำขวดน้ำดื่มมาแลกคูปองในคาบโฮมรูมของแต่ละวัน

 

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ไอซีที

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเ …