Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตานักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตานักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม

ประกาศรับนักเรียน-ม4-โควต้า

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวันเกษียณเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ราชการ ประจำปี 2564

คำสั่งเแต่งตั้ง …