Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
ครู คศ.3  หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์
ครู คศ.3  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายธิรพงษ์ คงด้วง
ครู คศ.1
น.ส.จิราภรณ์ ทลิกรรณ์
ครู คศ.1
น.ส.อภิชญา ฤทธิ์พันธ์
ครู คศ.1
นางยุพาพร เกิดขุมทอง
ครู คศ.1

 

 นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม
ครู คศ.1
นายณฐนน ก๊งหวัน
ครูผู้ช่วย
น.ส.ณัฐชยา พรหมสุภา
ครูผู้ช่วย

 

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับนักเรี …