Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

2201 นางอารมย์ เทพเกื้อ
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 

e-portfolio ครูอารมย์

2202 างสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง
ครู คศ.2

 

 

e-portfolio ครูพิมพ์ใจ

2208 นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์
ครู คศ.2

 

 

e-portfolio ครูจงรักษ์

2216 นายเจนณรงค์ พันทวี
ครู คศ.1

 

 

e-portfolio ครูเจนณรงค์

 2217 นางสาวนิธิยา ทองยวน
ครู คศ.1

 

 

e-portfolio ครูนิธิยา

2218 นายเอกชัย อะหลีแอ
ครู คศ.1

 

 

e-portfolio ครูเอกชัย

2219 นายนาวิน โพธิ์ศรี
ครู คศ.1
e-portfolio ครูนาวิน
2220 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
ครู ผู้ช่วย

 

 

e-portfolio ครูกุลธิดา

2221 นางอัญวีณ์ หนูอุไร
ครู ผู้ช่วย

 

 

e-portfolio ครูอัญวีณ์

 2213 นางสาวธิติมา เดชภักดี
ครู 

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเ …