Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
ครู คศ.1

e-portfolio ครูจันทร์จีรา

 

นางสาวกรกมล นาคบังเกิด
ครู ผู้ช่วย

e-portfolio ครูกรกมล

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
ครู พนักงานราชการ

นางสาวนฤมล สาริขา
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง
ครูธุรการ

นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายณพงศ์ชัย ทรัพย์ไพบูลย์
พนักงานขับรถ

นายสุทิน ช่วยแก้ว
นักการ

4012

นายอองซาน อาว พม่า
นักการ

4022

นายตัน โซไท่
นักการ

4025

นางสิริกานต์ บัวคง
แม่บ้าน

4013

นางวินวินโซ ฟอง พม่า
แม่บ้าน

4023

นางวินวินโซ ฟอง พม่า
แม่บ้าน

 

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๕๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คำสั่งโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา