Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

2901 นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ
ครู ผู้ช่วย
 

 

e-portfolio ครูจันทร์จีรา

2910 นางสาวกรกมล นาคบังเกิด
ครู ผู้ช่วย
 

 

e-portfolio ครูกรกมล

2902 นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์
ครู พนักงานราชการ
3012 นางสาวนฤมล สาริขา
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
3014 นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง
ครูธุรการ
นางสาวดาราราย กัววงศ์
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
3022 นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
4005 นายณพงศ์ชัย ทรัพย์ไพบูลย์
พนักงานขับรถ
4014 นายศักดิ์ชัย แอกอ้วน
นักการ
4024 นายสุทิน ช่วยแก้ว
นักการ
4012 นายอองซาน อาว พม่า
นักการ
4022 นายตัน โซไท่
นักการ
4007 นางสาวสายทอง ชารักดี
แม่บ้าน
4025 นางสิริกานต์ บัวคง
แม่บ้าน
4013 นางวินวินโซ ฟอง พม่า
แม่บ้าน
4023 นางวินวินโซ ฟอง พม่า
แม่บ้าน

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกตินักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเ …