Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คำสั่งแต่งตั้งปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวัน (กลางวัน-กลางคืน) ประจำเดือน สิงหาคม 2560

คำสั่งแต่งตั้งปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวัน (กลางวัน-กลางคืน) ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ปกเว็บเวร

ยาม

เวรกลางวัน เปิดที่นี้ เวรกลางวัน เดือนสิงหาคม 2560

เวรกลางคืน เปิดที่นี้ ครูเวรยามและผู้ตรวจครูเวรยามกลางคืนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งง …