Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เสวนาการลดใช้พลังงาน กับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค ม.เชียงใหม่

เสวนาการลดใช้พลังงาน กับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค ม.เชียงใหม่

1502338771807_11502338785911_11502334906073_1

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา นางเพียงแข ชิตจุ้ย และคณะครู ประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน

สอบถามผ่าน Face …