Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน เดือนตุลาคม 2560

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน เดือนตุลาคม 2560

ปกเว็บเวร

คลิกดูตรงนี้ เวร ตุลาคม 2560

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 036/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งปัจฉิม61 …