Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลทั่วไป / เอกสารและวิธีใช้งานโปรแกรม งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม

เอกสารและวิธีใช้งานโปรแกรม งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม

2017-10-24_13-54-22 2017-10-24_14-06-14

รายการพฤติกรรมและคะแนน

เอกสารการตัดคะแนนและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน แบบ PDF

เอกสารการตัดคะแนนและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน แบบ WORD

 

วิธีใช้งานโปรแกรม GSMA

แจ้งพฤติกรรมรายคน

แจ้งพฤติกรรมรายห้อง

ดูข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล

ดูข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนรายห้อง

รายงานคะแนนพฤติกรรม

รายงานรายการพฤติกรรม

ลงเวลามาเรียนให้นักเรียน

ลบคะแนนลงเวลาเข้า-ออก

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

Untitled

ประชาสัมพันธ์ตารางการใช้ห้องเรียน ในการประชุมผู้ปกครอง ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ตารางการใช้ห้อง …