Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / เอกสารคำสั่ง / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 96 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมนักเรียนเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาวินัย และเคารพกฎกติกาของสถานศึกษา

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 96 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมนักเรียนเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาวินัย และเคารพกฎกติกาของสถานศึกษา

คำสั่งอบรมวินัย ภาคเรียนที่ 1

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งประจำปีวัดบ่อพุทธาราม 2562

คำสั่งงานประจำป …