Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / คนดีศรีทีปกร / ด.ช.เกียรติศักดิ์ แซ่ด่าน และ ด.ช. ปาราเมศ เครือหวัง

ด.ช.เกียรติศักดิ์ แซ่ด่าน และ ด.ช. ปาราเมศ เครือหวัง

ขอชื่นชม เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่ด่าน  ม.1/5 และ เด็กชาย ปาราเมศ  เครือหวัง ม.1/10  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม พบกระเป๋าแล้วนำส่งคืนเจ้าของ

36280457_2210353735649150_1911545276066168832_o

 

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ศิรินาถ ไทรงาม

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 172 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดรูปแบบการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)

คำสั่งแต่งตั้งค …