Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / กิจการนักเรียน / ประกาศผลเด็กดีศรีทีปกรยอดเยี่ยม ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ประกาศผลเด็กดีศรีทีปกรยอดเยี่ยม ประจำเดือน มิถุนายน 2561

เด็กดีศรีทีปกร ประจำเดือน_Data Set 1 เด็กดีศรีทีปกร ประจำเดือน_Data Set 2 เด็กดีศรีทีปกร ประจำเดือน_Data Set 3 เด็กดีศรีทีปกร ประจำเดือน_Data Set 4 เด็กดีศรีทีปกร ประจำเดือน_Data Set 5 เด็กดีศรีทีปกร ประจำเดือน_Data Set 6

 

หมายเหตุ  เกณฑ์พิจารณาเด็กดีศรีทีปกรยอดเยี่ยม

นักเรียนต้องมีคะแนนไม่พึงประสงค์น้อยที่สุดของระดับและคะแนนพึงประสงค์ต้องสูงกว่า 40

ถ้านักเรียนมีคะแนนไม่พึงประสงค์เท่ากัน จะพิจารณาจากคนที่ได้คะแนนพึงประสงค์สูงที่สุด

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งมอบหมายหน …