Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีมุทิตาจิตคารวะครูเกษียณอายุราชการ

พิธีมุทิตาจิตคารวะครูเกษียณอายุราชการ

14 กันยายน 2561 โรงเรียนจัดพิธีมุทิตาจิตคารวะครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คุณครูธนิต ดีทอง เพื่อให้นักเรียนได้อำลาครูผู้ที่อบรมสั่งสอน


สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ศิรินาถ ไทรงาม

Check Also

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 19 กรกฎา …