Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มูลนิธิรวมพลคนสมุยมอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 288,000 บาท

มูลนิธิรวมพลคนสมุยมอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 288,000 บาท

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิรวมพลคนสมุย เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 288,000 บาท ให้กับโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้นำเงินไปจัดซื้อเครื่องโปรเจ็กเตอร์พร้อมจอรับภาพ จำนวน 12 ชุด ติดตั้งพร้อมใช้งานในห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Thankyou1

1540866192365

1540871901514  1540873132362-01

IMG_0863

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ศิรินาถ ไทรงาม

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เวร กรกฎาคม พ.ศ …