Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / กิจการนักเรียน / ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2562

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2562

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยมีนายบรรจง ภูวเศรษฐาวร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายไพศาล ศรีฟ้า นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นายสุชาติ ศรีใส ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกันต้อนรับ

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ศิรินาถ ไทรงาม

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 340/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนติวโอเน็ต (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำสั่งติวโอเน็ต …