Home / คนเก่งทีปราษฎร์พิทยา / การเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

นักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ศิรินาถ ไทรงาม

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับนักเรี …