Home / เทคโนโลยี / ติดตั้งเครื่องสแกนบัตรนักเรียนเพิ่มเติม

ติดตั้งเครื่องสแกนบัตรนักเรียนเพิ่มเติม

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสแกนบัตรนักเรียนเพิ่มเติม จำนวน 2 เครื่อง บริเวณหน้าร้านค้าสหกรณ์ เพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียนของโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

สำรวจ ตรวจซ่อมอุปกรณ์โสตฯในห้องเรียน

ในวันที่ 4 มิถุ …