Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / บริหารทั่วไป / คำสั่งที่ 195/2562 เรื่องคณะกรรมการเตรียมการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562

คำสั่งที่ 195/2562 เรื่องคณะกรรมการเตรียมการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562

คลิกอ่าน คำสั่งประเมินโรงเรียน ที่ 195/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562คำสั่งประเมินโรงเรียน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายบริหารทั่วไป

Check Also

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรม …

ปิดโหมดสีเทา