Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / วิชาการ / แบบบันทึกและติดตามผลการนิเทศการสอน

แบบบันทึกและติดตามผลการนิเทศการสอน

แบบบันทึกและติดตามผลนิเทศติดตามการสอน

ตารางนิเทศการสอนรายวัน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คำสั่งโรงเรียนท …