Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประกอบด้วยกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ แข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์ การแข่งขันแต่งคำขวัญ และประกวดบอร์ดความรู้ในห้องเรียน

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ศิรินาถ ไทรงาม

Check Also

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 340/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนติวโอเน็ต (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำสั่งติวโอเน็ต …