Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / กิจการนักเรียน / คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 353/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2562

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 353/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2562

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 353/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2562

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายวิชาการ

Check Also

คำสั่ง028/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมเติมความรู้กับเมดโคเอนเนอร์จีระดับม.6

คำสั่งติวโอเน็ต …

ปิดโหมดสีเทา