Breaking News
Home / ข้อมูลทั่วไป / กลุ่มสนับสนุนการสอน

กลุ่มสนับสนุนการสอน

งานแนะแนว

น.ส.จันทร์จีรา บุญปติ
ครู คศ.2
นางสาวซิลมี ขุนนุ้ย
ครูผู้ช่วย
น.ส.เกศวรา ศรีพิบูลย์
ครู พนักงานราชการ

 

เจ้าหน้าที่

น.ส.นันทรัตน์ อนุกูล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
น.ส.ชนุตม์ ศรีบุญเรือง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.ศรินทร์รตา ชูเชื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นักการ-แม่บ้าน

4012 4013
นายอองซาน อาว (พม่า)
นักการ
 นางวินวินโซ ฟอง (พม่า)
แม่บ้าน
น.ส.สุคันธา พิมพ์ศรี
แม่บ้าน
นายวิมล รัตนรังษี
พนักงานขับรถ
นางสาวบุญรัตน์ ปานสัง
แม่บ้าน
นางกิรประภา ไชยวรรณ
แม่บ้าน
นางประนอม มุขดาหาร
แม่บ้าน
นายสมยศ ประยูเด็น
นักการ
สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อ-ผ …

ปิดโหมดสีเทา