Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จัดเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้สมัคร 2 หมายเลข ผลการเลือกตั้งปรากฎว่า นางสาวกฤษยา ดำมาก นักเรียนชั้น ม.5/3  ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรครื่นรมย์ มีผลคะแนนเป็นลำดับที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็น ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ชมภาพเพิ่มเติม

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานคืนสู่เหย้า ชาวนางนวล

คำสั่ง แต่งตั้ง …

ปิดโหมดสีเทา