Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

กิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” ุรุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” ให้กับนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยมีว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุยเป็นประธานในพิธี

ชมภาพภาพเพิ่มเติม

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About Admin

Check Also

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานคืนสู่เหย้า ชาวนางนวล

คำสั่ง แต่งตั้ง …

ปิดโหมดสีเทา